Rozenregen

Basisschool in Mortsel

Inschrijvingen

Mortsel: Eerst aanmelden, dan inschrijven


Vanaf dit schooljaar gebeurt de inschrijving eerst digitaal via 
de site voor inschrijvingen

Via de informatiebrochure vindt u alle informatie. We sommen graag nog even de te doorlopen stappen op:

   Kinderen geboren in 2018 kunnen nu inschrijven

Broers en zussen (en kinderen van personeelsleden)

Indien u een broertje of zusje van uw kind wenst in te schrijven, dan heeft deze inschrijving voorrang op alle anderen zolang de maximum capaciteit niet is bereikt.

Broers en zussen krijgen voorrang van 6 januari 2020 tot 14 februari 2020.                            
Na deze periode geldt deze voorrang niet meer!

U kan hiervoor een afspraak maken met het secretariaat tijdens de schooldagen.  Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs van uw kind  mee te brengen.

Nieuwe kinderen geboren in 2018

Nieuwe kinderen kunnen worden  ingeschreven via het digitaal aanmeldingssysteem. (https://www.mortsel.be/Leven_en_samenleven/Onderwijs_en_opleidingen/Aanmelden_en_inschrijven_kleuter_en_lager_onderwijs)

Aanmelden kan vanaf 2 maart 2020 tot 31 maart 2020 (12 u)

Infomomenten

zaterdag 1 februari start om 10u
dinsdag 17 maart start om 10u30
zaterdag 16 mei start om 14u30

 

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren.

 

Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.

 

 

 

Inschrijven op afspraak

telefonisch: (03)449 56 39
via e-mail: rozenregen.directie@ankerwijs.be