Drijvende kracht

Schoolteam

Annemieke FuchsDirectierozenregen.directie@ankerwijs.be
Els Geluykensjongste kleuterklasels.geluykens@ankerwijs.be
Nele Glorie
Katrien Verduyn
1ste kleuterklasnele.glorie@ankerwijs.be
katrien.verduyn@ankerwijs.be
Tammy Hoskens2de kleuterklastammy.hoskens@ankerwijs.be
Sigrid Cornelissen3e kleuterklassigrid.cornelissen@ankerwijs.be
Pia De Bruynkinderverzorgster KSpia.de.bruyn@ankerwijs.be
Patrick Ooms1ste leerjaarpatrick.ooms@ankerwijs.be
Roos van Baarle2de leerjaarroos.van.baarle@ankerwijs.be
Evy Van Tillo3de leerjaarevy.van.tillo@ankerwijs.be
Lies Claessens4de leerjaarliesbet.claessens@ankerwijs.be
Sandra Timmermans5de leerjaarsandra.timmermans@ankerwijs.be
Ilka Verachtert6de leerjaarilka.verachtert@ankerwijs.be
Nele Gloriezorgcoördinator KSnele.glorie@ankerwijs.be
Karin Van Eezorgleerkracht LS 123karin.van.ee@ankerwijs.be
Lizi Peeterszorgcoördinator LSlizi.peeters@ankerwijs.be
Xenia Schroevenzorgleerkracht LS 456 xenia.schroeven@ankerwijs.be
Julie Moerszorgleerkracht KSjulie.moers@ankerwijs.be

Lieve Gyselinckxadministratief medewerksterrozenregen.info@ankerwijs.be
Yoran Pedrosadministratief medewerkeryoran.pedros@ankerwijs.be
Lincy Wigandkleutergym en lichamelijke opvoeding LSlincy.wigand@ankerwijs.be
Jan LahICT-coördinatorjan.lah@ankerwijs.be

Bestuur

De school wordt bestuurd door VZW Ankerwijs. De zetel is gevestigd in de Jan Moorkensstraat 54 te 2600 Berchem. Zie website www.ankerwijs.be.

De dagelijkse leiding van de school wordt aan de directie toevertrouwd.

De leden van de VZW zijn:

Algemeen directeur / dagelijks bestuurder:

  • Jan Cox

Bestuursleden:

  • Ludo Averens
  • Ingrid Bertrand
  • Bart Casteleyn
  • Paul De Bruyn
  • Bert Jacobs (voorzitter)
  • Els Van den Bergh
  • Eric Van der Mussele

Scholengemeenschap

Onze school behoort samen met de volgende scholen tot de scholengemeenschap Ankerwijs:

Raden

Oudercomité

voor onze kinderen, voor onze school

Alle ouders of houders van het ouderlijk gezag over regelmatig ingeschreven leerlingen kunnen zich op dat ogenblik kandidaat stellen. De leden van de ouderraad duiden op hun beurt de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad aan.

De voorzitter van het oudercomité is Kenny De Bel.

Het oudercomité is bereikbaar via rozenregen.oudercomite@ankerwijs.be.

Naar directie en leerkrachten toe proberen wij wensen en standpunten van de ouders kenbaar te maken, langs diplomatieke weg worden eventuele geschillen of problemen bespreekbaar gemaakt, en wordt naar oplossingen gezocht. Hierbij speelt ook de schoolraad een rol. Via diverse fondswervingsactiviteiten gedurende het schooljaar zoals de kersthappening, de bloemenverkoop en de opendeurdag, proberen wij ten slotte een financieel steentje bij te dragen om de opvoeding en het verblijf van onze kinderen te optimaliseren.

Wij nodigen je van harte uit op onze volgende vergaderingen.

Die data vind je terug op de kalender van de website.

Ons reglement, de verslagen van vergaderingen, … vind je in ons mapje bij de downloads op deze website.

Schoolraad

De Schoolraad is het officiële inspraakorgaan van onze school. Daarin spreken vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap met directie en leerkrachten over belangrijke aspecten van het schoolgebeuren. Om er voor te zorgen dat de schoolraad zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont een afvaardiging van het schoolbestuur de vergaderingen van de schoolraad bij.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig over de aanwending van de lestijden, en het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen Ook over het wijzigen van het schoolreglement, bepalen profiel van de directeur, verbouwingswerken aan de school, samenwerking rond verkeersveiligheid, een anti pestactie enz. heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid. De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

De schoolraad informeert personeelsleden en ouders regelmatig over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.