Visie

Onze school ligt behaaglijk geborgen in het hart van de Dieseghemwijk. Door de paviljoenbouw zijn de klaslokalen ruim en licht. De kinderen zien veel groen en genieten van de ruimte. Per twee klassen hebben we een eigen tuin. Voor de allerkleinsten is er slaapgelegenheid.
Op termijn staan er heel wat verbouwingen op de planning. De architect zorgde voor een ontwerp waarbij verbondenheid tussen kleuterschool en lagere school centraal staat. Door ons kleinschalig karakter vindt iedereen bij ons snel zijn weg.

Ons enthousiast leerkrachtenteam zorgt – geïnspireerd door de christelijke waarden – voor kwaliteitsvol onderwijs op maat van uw kind. De opvoeding en de vorming die we in onze school willen aanbieden is gericht op de totale mens, op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

We gaan respectvol en verdraagzaam met elkaar om.
Leerlingen mogen grenzen aangeven en leren deze aan elkaar verwoorden.
Er is aandacht voor het bespreken van vreugde, conflicten of verdriet.

Op de Rozenregen zijn we optimistisch!
We kiezen voor een positieve communicatie, op de speelplaats, in de klas en naar u als ouder toe.
Mildheid staat centraal in onze manier van omgaan met elkaar. 

We vinden het belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.
We geloven dat iedereen uniek is in persoonlijkheid, gevoelens, talenten en beperkingen.
Daarom creëren we een veilige schoolomgeving waarin ieder kan tonen wie hij is, voor zichzelf durft op te komen en ondersteund wordt door een brede basiszorg. Daarnaast biedt ons geëngageerd zorgteam samen met enkele externe partners de juiste zorg aan uw kind. 

We stimuleren om door te zetten en grenzen te verleggen.
Dit doen we door te werken aan zelfvertrouwen, aan te moedigen en ruimte te geven om uit fouten te leren.
Relativeren vinden we daarbij erg belangrijk.
Kinderen mogen trots zijn op goede resultaten, toch waarderen we vooral hun inzet en proberen we aandacht te geven aan werkhouding en positieve omgangsvormen.We werken aan 
verbondenheid binnen de school via klasdoorbrekende activiteiten.
We vieren samen de momenten die voor ons belangrijk zijn op het ritme van het jaar.
We kijken samen film, werken rond de jeugdboekenweek, vieren onze jarigen en gaan op openluchtklassen.

Ook binnen de klas is er aandacht voor samenwerken en samen-leven. We zien een partner in u als ouder om samen de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. We vinden uw betrokkenheid zeer belangrijk en communiceren daarom zeer open en snel (Instagram, Facebook en emailpagina).