Visie

Onze school ligt behaaglijk geborgen in het hart van de Dieseghemwijk. Door de moderne paviljoenbouw zijn de klaslokalen ruim en licht. De kinderen zien veel groen en genieten van de ruimte. Per twee klassen hebben we een eigen tuin. De klassen zijn binnenin vernieuwd, ze zijn fris geschilderd, er is nieuw meubilair en er zijn nieuwe ramen bij de kleuters. Voor de allerkleinsten is er slaapgelegenheid.

Ons enthousiast leerkrachtenteam zorgt – geïnspireerd door de christelijke traditie – voor kwaliteitsvol onderwijs op maat van elke leerling,. De opvoeding en de vorming die we in onze school willen aanbieden is gericht op de totale mens, op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

We gaan respectvol en verdraagzaam met elkaar om.
Leerlingen mogen grenzen aangeven en leren deze aan elkaar verwoorden.
Er is aandacht voor het bespreken van vreugde, conflicten of verdriet.

Op de Rozenregen zijn we optimistisch!
We kiezen voor een positieve communicatie, op de speelplaats en in de klas.
Belonen is leuker dan straffen, zowel voor de kinderen als de leerkrachten.

We vinden het belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.
We geloven dat iedereen uniek is in persoonlijkheid, gevoelens, talenten en beperkingen.
Daarom creëren we een veilige schoolomgeving waarin ieder kan tonen wie hij is en voor zichzelf durft op te komen.

We stimuleren om door te zetten en grenzen te verleggen.
Dit doen we door te werken aan zelfvertrouwen, aan te moedigen en ruimte te geven om uit fouten te leren.
Relativeren vinden we daarbij erg belangrijk.
Kinderen mogen trots zijn op goede resultaten, toch waarderen we vooral hun inzet.

We werken aan verbondenheid binnen de school via klasdoorbrekende activiteiten.
We vieren samen de momenten die voor ons belangrijk zijn op het ritme van het jaar.
We kijken samen film, werken rond de jeugdboekenweek, vieren onze jarigen en gaan op openluchtklassen.

Ook binnen de klas is er aandacht voor samenwerken en samen-leven.
Op verschillende ogenblikken is de verbondenheid met de ouders zeer intens.

Als eigentijdse katholieke basisschool laten we ons inspireren door bijbelverhalen.
We willen in ons schoolleven van elke dag een gemeenschap zijn waar vruchtbaarheid belangrijker is dan opbrengst, waar kans en toekomst is voor al wat het leven de moeite maakt om geleefd te worden, waar ‘samen op weg gaan’ het sleutelbegrip is.